Stanka Vraza 8, 10434 Strmec

+38595 5540 811 info@jidelectric.hr

Elektrotehničke instalacije

Kada kažemo elektrotehničke instalacije onda mislimo na sve one “žice” koje vidite i ne vidite u Vašem domu ili tvrtci. Mi se trudimo već dugi niz godina svaku instalaciju napraviti bolje i bolje, da napravimo sve sa smislom, od instalacije televizora, instalacije interneta, instalacije računalne mreže, rasvjete kako nebi na nekom mjestu imali problem sa puno vodiča koji nisu sa nikakvim smislom postavljeni, te smo upoznati da u kućnim instalacijama uvjek stavara veliki broj vodiča koji su otvoreni, tj vidljivi, a mi ih se trudimo sakriti kako u vašem domu tako i u vašem uredu. Naravno naše instalacije se izvode prema svim propisima, te po završetku radova investitor dobije izjave o sukladnosti ugrađenih materijala i svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled ili MTU, tako i dokumentaciju izvedenog stanja.